Προμηθεύς : περιοδικόν εκδιδόμενον κατά μήνα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Προμηθεύς : περιοδικόν εκδιδόμενον κατά μήνα. Τ. 1: Ετ. 1-7 (1889 - 1895) / υπό Ζωσιμά Εσφιγμενίτου . - εν Βόλω, 1889 - 1895 . - 1 τομ.click here