Προμηθεύς : περιοδικόν εκδιδόμενον κατά μήνα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Προμηθεύς : περιοδικόν εκδιδόμενον κατά μήνα .Τ.2 : Ετ. 8 - 14 (1896 - 1902)  / υπό Ζωσιμά Εσφιγμενίτου . - εν Βόλω, 1896 - 1902 . - 1 τομ.click here