Εδουάρδου Γίββωνος ιστορίας της παρακμής και πτώσεως του Ρωμαϊκου Κράτους. ΜΔ΄ κεφ., Περιέχον την ιστορίαν του Ρωμαϊκου δικαίου

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080