Διάταγμα περί εκκαθαρίσεως, διαγραφής, εκτίσεως, καταλογισμού και απολήψεως των εξόδων της ποινικής δικαιοδοσίας = Verordnung die Liquidiring, Anweisung, Ausbezahlung, Verrechnung und Beitreibung der Gerichtskosten in Strafsachen betreffenf

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080