Τα Ιωάννινα και το οροπέδιον του Λάκμου : "Πολιτσιές" επί του Πίνδου [χάρτης]

Τα Ιωάννινα και το οροπέδιον του Λάκμου : "Πολιτσές" επί του Πίνδου [χάρτης] / υπό Μ. Θ. Χρυσοχόου. -- Κλίμακα: 1: 150.000. . -- εν Αθήναις : εκ του λιθογραφείου Β. Παπαχρύσανθου, 1909. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 48 Χ 57 εκ. διπλ. σε 14 Χ 21 εκ.