Κονισκός - Ελασσών [χάρτης]

Κονισκός - Ελασσών [χάρτης] / επιμ. Γεωργίου Μαυρομμάτη. -- Κλίμακα: 1: 75.000 (Δ 21 43΄- 22 13΄/Β 39 45΄- 40 00΄). . -- [εν Αθήναις] : Χαρτογραφική Υπηρεσία, 1908. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 66 Χ 47.5 εκ. διπλ. σε 22 Χ 16 εκ.. -- (Χάρτης Ελληνικού Βασιλείου)

        Ισοδιάστασις 20μ. και επί τουρκικού εδάφους Ισοδιάστασις 100μ.

        Το μέχρι οροθετικής γραμμής Ελληνικόν έδαφος εσχεδιάσθη εκ των υπό σμίκρυνσιν 1:20.000 πρωτοτύπων πινακίδων 1902 -5.

        Ανατύπωση του πρωτοτύπου: εν Βιέννη: Καισαροβασιλικώ Στρατ. Γεωγρ. Ινστιτούτω, 1908