Λάρισσα [χάρτης]

Λάρισσα [χάρτης] / επιμ. Βασιλείου Κουρουσόπουλου. -- Κλίμακα: 1: 75.000 (Δ 22 13΄- 22 43΄/Β 39 30΄- 39 45΄). . -- [εν Αθήναις] : Χαρτογραφική Υπηρεσία, 1909. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 66 Χ 47,5 εκ. διπλ. σε 22 Χ 16 εκ.. -- (Χάρτης Ελληνικού Βασιλείου)

        Ισοδιάστασις 20μ. και επί τουρκικού εδάφους Ισοδιάστασις 100μ.

        Το μέχρι οροθετικής γραμμής Ελληνικόν έδαφος εσχεδιάσθη εκ των υπό σμίκρυνσιν 1:20.000 πρωτοτύπων πινακίδων 1905 - 1907.

        Ανατύπωση του πρωτοτύπου: εν Βιέννη: Καισαροβασιλικώ Στρατ. Γεωγρ. Ινστιτούτω, 1909