Θεσσαλονίκη [χάρτης]

Θεσσαλονίκη [χάρτης]. -- Κλίμακα: 1: 200.000 ή 1εκ. ανά 2 χιλ. (Δ 40 30΄- 41 30΄/Β 40 30΄- 41 30΄). . -- Αθήναι : Γ. Κοντογόνης, 1910. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 45 Χ 57,5 εκ. διπλ. σε 11,5 Χ 19,5 εκ.