Ιωάννινα [χάρτης]

Ιωάννινα [χάρτης]. -- Κλίμακα απροσδιόριστη. . -- Αθήναι : Γ. Κοντογόνης, 1917. -- 1 χάρτ. έγχρ. 19,5 εκ. ; 45 Χ 57,5 εκ. διπλ. σε 11,5