Λεβαδειά [χάρτης]

Λεβαδειά [χάρτης]. Ι.8. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα 1: 100.000 (Δ 22 42΄-23 12΄/Β 38 00΄-38 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 50 Χ 62,5 εκ. διπλ. σε 24,5 Χ 34,5 εκ.

        Μεσημβρινός Αθηνών 23ο 42΄58.5΄΄ Αν. του Γκρήνουιτς. - Ισοδιάστασις 20μ. - Μαγνητική Απόκλισις (1945) 0ο 28 Δ. - Ενιαύσιος Αλλαγή 5΄Αν.

        Ανατύπωσις παρα Νο 1 B.S.D. & P.P. Office Αύγουστος 1943 εκ της Ελληνικής εκδόσεως έτους 1933 1:100.000. Ανεθεωρήθη και επανεξεδόθη παρά 514 Fd. Survey Coy. R. E. Φεβρουάριος 1945.

        Τμήμα του: 1: 100.000 Φύλλον Ελλάδος = 1: 100.000 Greece Sheet