Σκιάθος [χάρτης]

Σκιάθος [χάρτης]. Η.9. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 23 12΄-23 42΄/Β 39 00΄-39 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 50 Χ 62 εκ. διπλ. σε 24,5 Χ 34,5 εκ

        Μεσημβρινός Αθηνών 23ο 42΄58.5΄΄ Αν του Γκρήνουιτς. - Ισοδιάστασις 50μ. - Μαγνητική Απόκλισις (1945) 00ο 10΄Δ. - Ενιαύσιος Αλλαγή 5΄Αν.

        Συνετέθη και εξεδόθη υπό 524 Pal. Fd. Survey Coy. R. E. Δεκέμβριος 1943. Επανεξεδόθη υπό 514 Fd. Survey Coy. R. E. Μάρτιος 1945.

        Τμήμα του: 1: 100.000 Φύλλον Ελλάδος = 1: 100.000 Greece Sheet