Κύμη [χάρτης]

Κύμη [χάρτης]. Θ.10. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα 1: 100.000 (Δ 23 42΄-23 72΄/Β 38 30΄-39 00΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 50 Χ 62,5 εκ. διπλ. σε 24,5 Χ 34,5 εκ.

        Μεσημβρινός Αθηνών 23ο 42΄58΄.5΄΄Αν. του Γκρήνουιτς. - Ισοδιάστασις 20μ. - Μαγνητική Απόκλισις (1945) 0ο 09΄Δ. - Ενιαύσιος Αλλαγή 5΄Αν.

        Επανεξεδόθη υπό 524 Pal. Fd. Survey Coy. R. E. Δεκέμβ. 1943 εκ του Ελληνικού χάρτου χρονολογίας 1941. Ανεθεωρήθη και επανεξεδόθη υπό του 514 Fd. Survey Coy. R. E. Μάρτιος 1945.

        Τμήμα του: 1: 100.000 Φύλλον Ελλάδος = 1: 100.000 Greece Sheet