Ψαχνά [χάρτης]

Ψαχνά [χάρτης]. Θ.9. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 23 12΄-23 42΄/Β 38 30΄-39 00΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 50 Χ 62,5 εκ. διπλ. σε 24,5 Χ 34,5 εκ.

        Μεσημβρινός Αθηνών 23ο 42΄58΄.5΄΄Αν. του Γκρήνουιτς. - Ισοδιάστασις 20μ. - Μαγνητική Απόκλισις (1945) 00ο 20΄Δ. - Ενιαύσιος Αλλαγή 5΄Αν.

        Επανεξεδόθη υπό 524 Pal. Fd. Survey Coy. R. E. Δεκέμβρ. 1943 εκ του Ελληνικού χάρτου χρονολογίας 1941. Ανεθεωρήθη και επανεξεδόθη υπό 514 Fd. Survey Coy. R. E. Φεβρουάριος 1945

        Τμήμα του: 1: 100.000 Φύλλον Ελλάδος = 1: 100.000 Greece Sheet