Αταλάντη [χάρτης]

Αταλάντη [χάρτης]. Θ.8. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 22 42΄-23 12΄/Β 38 30΄-39 00΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 50 Χ 62,5 εκ. διπλ. σε 24,5 Χ 34,5 εκ.

        Μεσημβρινός Αθηνών 23ο 4258΄.5΄΄Αν. του Γκρήνουιτς. - Ισοδιάστασις 20μ. - Μαγνητική Απόκλισις (1945) 0ο 27΄Δ. - Ενιαύσιος Αλλαγή 5΄Αν.

        Επανεξεδόθη υπό 524 Pal. Fd. Survey Coy. R. E. Δεκέμβ. 1943 εκ του Ελληνικού χάρτου ημερομηνίας 1941. Ανεθεωρήθη και επανεξεδόθη υπό 514 Fd. Survey Coy. R. E. Μάρτιος 1945.

        Τμήμα του: 1: 100.000 Φύλλον Ελλάδος = 1: 100.000 Greece Sheet