Λαμία [χάρτης]

Λαμία [χάρτης]. Θ.7. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 22 12΄-22 42΄/Β 38 30΄-39 00΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 50 Χ 62 εκ. διπλ. σε 34,5 Χ 34,5 εκ.

        Μεσημβρινός Αθηνών 23ο 4258΄.5΄΄Αν. του Γκρήνουιτς. - Ισοδιάστασις 20μ. - Μαγνητική Απόκλισις (1945) 0ο 33΄Δ. - Ενιαύσιος Αλλαγή 5΄Αν.

        Επανεξεδόθη υπό Νο 1 Base Survey Drawing and Photo Process Office Νοέμβριος 1943 εκ των Ελληνικών χαρτών κλίμακος 1: 50.000 άνευ χρονολογίας. Επανεξεδόθη παρά 514 Fd. Survey Coy. R. E. Φεβρουάριος 1945.

        Τμήμα του: 1: 100.000 Φύλλον Ελλάδος = 1: 100.000 Greece Sheet