Ψηφιακή Συλλογή

0001

Διαφημιστική κάρτα του καπνεργοστασίου Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Λιθογραφία Kunstverlag Eckert και Pflug, Leipzing

0002

Βόλος, καταστήματα επί της οδού Δημητριάδος [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Διακρίνονται το γαλακτοπωλείο Ταμπούρη και το μπακάλικο των αδερφών Μπατσόλα και Γ. Ζωγράφου, καθώς και το διάζωμα της οδού Δημητριάδος

0003

Ντάνα οβίδων στο προαύλιο του εργοστασίου Σταματόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0004

Φόρτωση οβίδων στο λιμάνι του Βόλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

"Επειδή η φωτογραφία βρισκόταν στο κουτί με τίτλο "Σταματόπουλος" πιθανολογείται πως οι οβίδες ήταν παραγωγής εργοστασίου Σταματόπουλου"

0005

Εργάτρια στο εργοστάσιο Σταματόπουλου την ώρα εργασίας [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0006

Από την επίσκεψη του Ελ. Βενιζέλου στο εργοστάσιο Σταματόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0007

Μηχανικά εξαρτήματα στο εργοστάσιο Σταματόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Ίδια με 0089

0008

Οβίδες παραγωγής εργοστασίου Σταματόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0009

Δοκιμή αντλίας στο εργοστάσιο Σταματόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0010

"Εξαρτήματα τρόπιδος φορτηγού Α/Π "Πόπη" [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Διαφημιστική φωτογραφία

"

0011

Γραφεία Διοίκησης του εργοστασίου Σταματόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0012

Ο αύλειος χώρος του εργοστασίου Σταματόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0013

Αγροτικό μηχάνημα του εργοστασίου Γκλαβάνη [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Μηχανοκίνητο άροτρο του εργοστασίου Γκλαβάνη - Καζάζη

0014

Φόρτωση οβίδων στο λιμάνι του Βόλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0015

Όργωμα με άροτρο του εργοστασίου Γκλαβάνη [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Διαφημιστική φωτογραφία ζωήλατου αρότρου

0016

Άποψη του εργοστασίου Μεφσούτ [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0017

Μηχάνημα κατασκευής εργοστασίου Γκλαβάνη [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Πιθανόν τόρνος

0018

Άποψη του εξωτερικού των γραφείων του εργοστασίου Γκλαβάνη [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0019

Από την επίσκεψη του Ελ. Βενιζέλου στο εργοστάσιο Σταματόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0020

Διαφημιστική κάρτα του εργοστασίου Γκλαβάνη [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0021

Έκθεση προϊόντων εργοστασίου Γκλαβάνη [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0022

Άροτρο εργοστασίου Γκλαβάνη [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0023

Τιμητικό Δίπλωμα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στον Ευριπίδη Ζαμανούδη [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Βραβείο για το Φωτογραφικό του Λεύκωμα καλλιέργειας και επεξεργασίας ελαιών.

0024

Διαφημιστική αφίσα των εμπορικών καταστημάτων Ν. και Α. Κουτσίνα [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0025

Διαφήμιση φορητής πετρελαιομηχανής εργοστασίου Αξελού [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

"Ίδια με 0449"

"

0026

Εργάτες στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου Αξελού [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0027

Στελέχη του εργοστασίου Παπαγεωργίου στον εσωτερικό χώρο [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Από την επίσκεψη του Υπουργού Γεωργίας Κυριακού στο εργοστάσιο Παπαγεωργίου

0028

Διαφημιστική φωτογραφία μηχανήματος του εργοστασίου Αξελού [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0029

Εσωτερικό του εργοστασίου, αίθουσα παραγωγής [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0030

Αίθουσα παραγωγής του εργοστασίου Ετμεκτζόγλου [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0031

Διαφημιστική αφίσα εργοστασίου Παπαγεωργίου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0032

Εργάτριες στους αργαλιούς στο εργοστάσιο Παπαγεωργίου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0033

Διαφημιστική αφίσα εργοστασίου Παπαγεωργίου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0034

Αναμνηστική φωτογραφία στο εργοστάσιο Ετμεκτζόγλου [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Στη μέση πιθανόν ο ιδιοκτήτης με Ιάπωνες που προμήθευσαν μηχανήματα

0035

Πανοραμική του εργοστασίου Παπαγεωργίου και του περιβάλλοντος χώρου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0036

Η πρόσοψη του εργοστασίου Παπαγεωργίου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0037

Διαφημιστική αφίσα εργοστασίου Παπαγεωργίου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0038

Διαφημιστική αφίσα εργοστασίου Μουρτζούκου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0039

Η επίσκεψη Ελ. Βενιζέλου στο εργοστάσιο Παπαγεωργίου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0040

Εργάτες στο τμήμα εμφιάλωσης του εργοστασίου ΕΨΑ [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0041

Η αίθουσα παραγωγής του εργοστασίου Γκλαβάνη σε ώρα λειτουργίας [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0042

Εργάτες στο εσωτερικό του εργοστασίου, Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0043

Διαλογή ελαιών στην αποθήκη ελαιών του Ματσάγγου στην Αγριά [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0044

Υποδοχή του μητροπολίτη Ιωακείμ στα εγκαίνια του εργοστασίου ζυμαρικών SIMI [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0045

Μαθήτρια ντυμένη με προϊόντα του εργοστασίου [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

Από την αποκριάτικη γιορτή στις 9 Μαρτίου 1967 στο καινούργιο διδακτήριο θηλέων. Η Φρειδερίκη Κρεμμύδα κέρδισε και βραβείο της SIMI

0046

Η Κλεοπάτρα Παναγή (ιδιοκτήτρια) και μέρος του προσωπικού στα εγκαίνια του εργοστασίου SIMI το 1962 [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0047

Εξωτερικό του ελαιοτριβείου του Πέτρου Πετρίδη με εργάτες [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Αριστερά η οικία Γεωργιάδη, νυν Δημαρχείο Αγριάς

0048

Οι αποθήκες Ζαμανούδη στην παραλία Αγριάς [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0049

Εσωτερικό μεγάλου τυπογραφείου με εργάτες [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0050

Πίσω πλευρά εργοστασίου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Πιθανόν τμήμα του εργοστασίου Παπαγεωργίου

0051

Μηχάνημα του εργοστασίου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Πιθανόν το εσωτερικό του εργοστασίου Οινοπνεύματος

0052

Πόζα στελεχών της ΑΓΕΤ [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Χατζηκυριάκος

0053

Άποψη του εργοστασίου Οινοπνευματικής [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0054

Άποψη εργοστασίου Οινοπνευματικής [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0055

Εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων του εργοστασίου ΑΓΕΤ [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0056

Άποψη τμήματος παραγωγής, Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0057

Συγκομιδή καπνού [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Στα στοιχεία της φωτογραφίας υπάρχουν οι πληροφορίες: Παπαδάτος, καπνά, Ιούνιος 1933

0058

Διαλογή και επεξεργασία καπνών [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Στα στοιχεία της φωτογραφίας υπάρχουν οι πληροφορίες: Παπαδάτος, καπνά, Ιούνιος 1933

0059

Αρμάθιασμα καπνού [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Στα στοιχεία της φωτογραφίας υπάρχουν οι πληροφορίες: Παπαδάτος, καπνά, Ιούνιος 1933

0060

Εργάτες πλένονται στους νιπτήρες του εργοστασίου, Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0061

Άποψη εργοστασίου από οδό Κουταρέλια, Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0062

Άποψη του εργοστασίου από την οδό Χατζηαργύρη, Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0063

Στύλος της Ηλεκτρικής Εταιρείας [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Στην πλάκα είναι σημειωμένη η χρονολογία 1952

0064

Λεπτομέρεια από το εσωτερικό του εργοστασίου, Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0065

Γενική άποψη εργοστασίου ΑΓΕΤ [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0066

Γενική άποψη εργοστασίου ΑΓΕΤ προς τη θάλασσα [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0067

Εξωτερική άποψη πιθανόν του εργοστασίου Μουρτζούκου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

"Ίδια με 0068"

0068

Εξωτερική άποψη πιθανόν του εργοστασίου Μουρτζούκου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

"Ίδια με 0067"

0069

Παροχή ιατρικής περίθαλψης στο ιατρείο του εργοστασίου Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0070

Εκφόρτωση δεμάτων καπνού έξω από το εργοστάσιο, Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0071

Γεύμα στο εστιατόριο των εργατών, Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0072

Γεύμα στο εστιατόριο των εργατριών, Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0073

Άποψη τμήματος συσκευασίας, Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0074

Άποψη του τμήματος συσκευασίας Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0075

Τακτοποίηση τσιγάρων σε κουτιά, Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0076

Τακτοποίηση τσιγάρων σε κουτιά, Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0077

Αναμνηστική φωτογραφία προσωπικού, Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0078

Διαφήμιση του ραδιοφώνου Στεντώρ που κατασκεύαζε το ραδιοηλεκτρικό εργαστηρίο Κοντογεωργίου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0079

Αναμνηστική φωτογραφία στην είσοδο του εργοστασίου, Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

Ματσάγγος και Υπουργοί

0080

Άποψη των λουτρών, Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0081

Γυμναστική εργατριών στην ταράτσα του εργοστασίου, Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0082

Εργάτης παίρνει το μπάνιο του στη μπανιέρα, Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0083

Ιατρική περίθαλψη στο ιατρείο της Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0084

Άποψη από το εσωτερικό του εργοστασίου, Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0085

Φόρτωση φορτηγού στο στενό της Μακεδονομάχων, Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0086

Διαφημιστική αφίσα του Ματσάγγου με υπογραφή Δημήτρης Μαχαιρίτσας [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0087

Εργάτης στα λουτρά του εργοστασίου Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0088

Αγροτική μηχανή στο χωράφι [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

Διαφημιστική φωτογραφία

0089

Μηχανικά εξαρτήματα στο εργοστάσιο Σταματόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

"Ίδια με 0007"

"

0090

Άροτρα έξω από το εργοστάσιο Σταματόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

Διαφημιστική φωτογραφία

0091

Εργάτες σε μηχάνημα επεξεργασίας τσιγάρων [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0092

Εργάτριες κατά τη διάρκεια της παραγωγής, Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

Για την προστασία των μαλλιών τους παρέχονταν στις εργάτριες ειδικά σκουφάκια

0093

Εξαρτήματα πηδαλίου Φορτηγού Α/Π "Πόπη" κατασκευής εργοστασίου Σταματόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

Διαφημιστική αφίσα

"

0094

Ντάνα οβίδων στο προαύλιο του εργοστασίου Σταματόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0095

Διαφήμιση προϊόντων της Χαλυβουργίας Βόλου Σταματόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0096

Εξαρτήματα πηδαλίου Φορτηγού Α/Π "Πόπη" κατασκευής εργοστασίου Σταματόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

"

0097

Οι αποθήκες και το Λιμενικό Ταμείο [ [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0098

Δυτική άποψη της κεντρικής προβλήτας [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0099

Οι αποθήκες και το Λιμενικό Ταμείο [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0100

Αποθήκες και Λιμενικό Ταμείο [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.