Ψηφιακή Συλλογή

0101

Άποψη λιμανιού [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Ανέγερση αποθηκών στην κεντρική προβλήτα

0102

Έργα λιμένος [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Ανέγερση Λιμενικού Ταμείου Βόλου

0103

Γενική άποψη λιμανιού μετά τις επιχωματώσεις [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0104

Ανέγερση αποθηκών στην κεντρική προβλήτα [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0105

Άποψη της παραλίας [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Στο δρόμο προς Παπαστράτο. Το λεωφορείο της γραμμής από την παραλία

0106

Έργα λιμένος στη δυτική προβλήτα [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0107

Η κεντρική προβλήτα [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0108

Έργα λιμένος [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0109

Γενική άποψη λιμανιού [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0110

Έργα λιμένος [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0111

Γενική άποψη λιμανιού [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Στρατιωτικά φορτηγά της αμερικανικής αποστολής

0112

Έργα λιμένος [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0113

Άποψη κεντρικής προβλήτας λιμανιού [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0114

Γενική άποψη λιμανιού [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Ανέγερση αποθηκών λιμανιού

0115

Αμερικανική αποστολή [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Στρατιωτικά φορτηγά της Αμερικανικής Αποστολής με τον Ερυθρό Σταυρό

0116

Αμερικανική αποστολή [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Στρατιωτικά φορτηγά της Αμερικανικής Αποστολής και Ερυθρός Σταυρός

0117

Άποψη από την Τράπεζα Αθηνών [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0118

Αποθήκες και Λιμενικό Ταμείο [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0119

Απόψη της παραλίας από το λιμάνι [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Διακρίνονται τα κτίρια της Τράπεζα της Ελλάδος, το Αχίλλειον, αποθήκες Παπαστράτου

0120

Άποψη της πόλης από τη θάλασσα [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Διακρίνονται η Εθνική τράπεζα και η Τράπεζα Αθηνών

0121

Εργασίες επισκευής στο λιμάνι μετά τους βομβαρδισμούς [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0122

Δυτική άποψη του λιμανίου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Διακρίνεται η οδός Δημητριάδος

0123

Κτήρια παραλίας [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Μέχρι το εστιατόριο του Τζαφόλια στην Καρτάλη. Πιθανόν είναι συνεχόμενη της 121, μετά τους βομβαρδισμούς

0124

Ανατολική προβλήτα λιμανιού [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0125

Άποψη από τον δρόμο του ναού του Αγίου Κων/νου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

Στο βάθος το κτήριο του Παπαστράτου

0126

Άποψη κτηρίου Παπαστράτου από το παραλιακό πάρκο Αγίου Κων/νου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0127

Γενική άποψη της παραλίας Βόλου από τον Άγιο Κωνσταντίνο [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0128

Η παραλία με το Ηρώο [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0129

Κόσμος στην παραλία [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Εικόνα της πόλης μετά τον πόλεμο

0130

Άποψη Παραλίας [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Διακρίνονται η έπαυλη του Δημήτρη Αδαμόπουλου και του Κυρτσώνη από το πάρκο του Αγίου Κων/νου

0131

Άποψη παραλίας από το Αχίλλειο [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0132

Άποψη πόλης [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

Κτίρια: Αχίλλειο, Τράπεζα Αθηνών, Μέγαρο Γκλαβάνη και Σπυρίδη

0133

Γενική άποψη παραλίας και πάρκου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0134

Άποψη της παραλίας Βόλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0135

Παραλιακός δρόμος Βόλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0136

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στον κυματοθραύστη [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0137

Συγκέντρωση κόσμου στο ύψος της οδού Αντωνοπούλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0138

Άποψη της οδού Δημητριάδος μετά από βροχή [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0139

Άποψη της οδού Δημητριάδος [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0140

Εγκαταστάσεις σιδηροδρομικού σταθμού βόρεια του επιβατικού [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0141

Άποψη της οδού Δημητριάδος [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0142

Το τρενάκι του Βόλου μπροστά από το κτήριο της Εξωραϊστικής [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

"Στο βάθος η Εξωραϊστική και τοΣινεμά "Θέτις'

"

0143

Αυτοκίνητα και λεωφορεία στην οδό Δημητριάδος [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Φαίνεται η Τράπεζα Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο

0144

Λεωφορεία στην οδό Δημητριάδος [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0145

Οι καμπίνες στην παραλία Αναύρου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Διακρίνονται οι ναύτες-φύλακες

0146

Καμπίνες στην παραλία Αναύρου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0147

Καμπίνες στην παραλία Αναύρου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0148

Καμπίνες στην παραλία Αναύρου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0149

Ιστιοφόρα στην παραλία [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0150

Καμπίνες στην παραλία Αναύρου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Διακρίνονται οι ναύτες-φύλακες

0151

Ανάγλυφος χάρτης Βόλου-Πηλίου-Αλμηρού [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Τουριστικός-εκπαιδευτικός

0152

Το λιμάνι και η πόλη [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0153

Παγασητικός, λιμάνι και ακροτήριο Αγκίστρι [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0154

Προσφυγικός συνοικισμός στη Νέα Ιωνία [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0155

Το λιμάνι και η πόλη του Βόλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

αντίγραφο πιθανόν φωτογραφίας της Υπηρεσίας Στρατού

0156

Η παραλία του Βόλου το 1900 [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Στη γωνία το Μέγαρο Γκλαβάνη (Αργοναυτών και Αγίου Νικολάου). Στύλος φωταερίου

0157

Νότιοανατολική πλευρά της πόλης [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

"Συνέχεια της φωτ. href="/node/198">153."

"

0158

Παραστατικός χάρτης Ν. Μαγνησίας [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Χάρτης

0159

Δυτική πλευρά της πόλης του Βόλου και Ν.Ιωνία [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

"Συνέχεια των φωτογραφιών
153
και
157
. Αεροφωτογραφικός χάρτης"

0160

Ανατολική πλευρά πόλης Βόλου, Παλιά και Ν.Ιωνία [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

"Συνέχεια των φωτογραφιών href="/node/198">153 και href="/node/202">157. Αεροφωτογραφικός χάρτης"

"

0161

Η πόλη του Βόλου, το 1934 [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0162

Βορειοδυτική όψη του Βόλου [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0163

Τμήμα του Τοπογραφικό κτηματολογίου της βορειοανατολικής πλευράς του Βόλου [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0164

Τοπογραφικό κτηματολογίου συνοικιών Νεάπολης και Αγίων Αναργύρων [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0165

Άποψη του πάρκου Γεωργίου Α (σημερινό πάρκο του Αγίου Κων/νου) [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0166

Τμήμα του πάρκου μπροστά στο Πανεπιστήμιο, στη θέση του Ηρώου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0167

Πάρκο Αγίου Κων/νου με τμήμα από της γραμμές του τρένου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0168

Πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0169

Μακρινή άποψη πιθανότατα των Λεχωνίων [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0170

Ώρα αιχμής στην πλατεία Ελευθερίας [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Τυπωμένη ανάποδα. Αριστερά η οικία Στάθη Χατζηκυριαζή

0171

7ο και 8ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0172

7ο και 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0173

Πρόσοψη επί της οδού Σαρακηνού [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0174

Το παλιό κτήριο του Βρεφικού Σταθμού Βόλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0175

Μαθητές φωτογραφίζονται στο κτίριο της Αρμένικης Σχολής [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0176

Το καινούριο κτήριο του Βρεφικού Σταθμού [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0177

Η κεντρική είσοδος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0178

Δυτική πτέρυγα Νοσοσκομείου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0179

Το παλιό Δημοτικό Θέατρο [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0180

Λαϊκή Τράπεζα [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0181

Υδατόπυργος Πλατείας Ελευθερίας [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0182

Γιορτή Πεζικού επί βασιλέως Κων/νου Α' [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0183

Άποψη Αχιλλείου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0184

Η πρώτη Παθολογική Κλινική [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

"

0185

Το γραφείο του Αξελού [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Αργοναυτών μεταξύ Ιωλκού και Αντωνοπουλού

0186

Το γραφείο του Πασχαλιά [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Κουμουνδούρου και Δημητριάδος

0187

Η Τράπεζα Ελλάδος υπό κατασκευή [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Αγίου Νικολάου- Αργοναυτών και Γκλαβάνη

0188

Η Τράπεζα Ελλάδος υπό κατασκευή [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0189

Η Τράπεζα Ελλάδος υπό κατασκευή [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0190

Τράπεζα Ελλάδος το 1938 [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0191

Εργασίες συντήρησης στο μέγαρο Σκενδεράνη, παλιό Δημαρχείο του Βόλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Δημητριάδος και Τοπάλη

0192

Εργασίες συντήρησης στο μέγαρο Σκενδεράνη, παλιό Δημαρχείο του Βόλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0193

Το Δημαρχείο σημαιοστολισμένο για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

0194

Η πρόσοψη της Τράπεζας Αθηνών από την οδό Δημητριάδος [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Από το 2004 στεγάζεται η Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

0195

Μία από τις εισόδους του μεγάρου Σκενδεράνη, παλιού Δημαρχείου του Βόλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Πιθανόν της περιόδου 1948 - 1949

Στο ισόγειο στεγαζόταν ιδιωτική επιχείρηση αντιπροσώπου της Philips

Στη πινακίδα δεξιά: ATKINSON DRAKE PARK, Road. Railrway Construction contractor for American Mission for Aid to Greece

ΑΤΚΙΝΣΟΝ - ΝΤΡΕΪΚ - ΠΑΡΚ, Εργολάβοι οδοποιίάς, σιδηροδρομικών κατασκευών της Αμερικάνικης Αποστολής Βοηθείας δια την Ελλάδα

προσωρινά γραφεία - δεύτερος όροφος

0196

Το μέγαρο Αριστείδη Λώτου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Οδός Αργοναυτών - Αντωνοπούλου. Στο ισόγειο: Καφενείο Η Αίγλη, Ασφαλιστική Εταιρεία Λόυντ - Τριεστίνο, Γαλακτοπωλείο O Νέος Κόσμος. Μηχανικός κατασκευής: Κασσιόπουλος

0197

Η ιδιωτική επιχείρηση αυτοκινήτων των Τζάνου-Παπαδημητρίου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Οδός Ιάσονος.

0198

Εμπορική επιχείρηση Αναστασόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

"ΣτηΣυμβολή των οδών Ερμού με Καρτάλη"

Ίδια με 0241

0199

Η πρόσοψη του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

0200

Άποψή της Τράπεζας Ελλάδος από την Ιάσονος [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.