Ψηφιακή Συλλογή

PLZ-Vo-075

Volos cane di Pierluigi su poltrona 1 (12/1942) = Ο σκύλος του Pierluigi στην καρέκλα 1

PLZ-Vo-076

Volos cane di Pierluigi su poltrona 2 (12/1942) = Βόλος: Ο σκύλος του Pierluigi στην καρέκλα 2

PLZ-Vo-077

Volos Pierluigi al mare (12/1942) = Βόλος: Ο Pierluigi στη θάλασσα

PLZ-Vo-078

Volos Pierluigi Zamperin 1 (12/1942) = Βόλος: Ο Pierluigi Zamperin 1

PLZ-Vo-079

Volos Pierluigicon camice a terra (12/1942) = Βόλος: Ο Pierluigicon με στολή στην στεριά

PLZ-Vo-080

Volos Pierluigicon sfondo ospedale (12/1942) = Βόλος: Ο Pierluigicon με φόντο το νοσοκομείο

PLZ-Vo-081

Volos Zamperin e Bottino con cane (12/1942) = Βόλος: Ο Zamperin και οBottino με το σκύλο

PLZ-Vo-082

Volos Zamperin e chirurgo Favalli (12/1942) = Βόλος: Ο Zamperin και ο χειρουργός Favalli

PLZ-Vo-083

Volos Zamperin infermiera e dr Favalli 1 (12/1942) = Βόλος: Ο Zamperin μία νοσοκόμα και ο Δρ Favalli 1

PLZ-Vo-084

Volos Zamperin infermiera e dr Favalli 2 (12/1942) = Βόλος: Ο Zamperin, μία νοσοκόμα και ο Δρ Favalli 2

PLZ-Vo-085

Volos Zamperin infermiera e dr Favalli 3 (12/1942) = Βόλος: Ο Zamperin, μία νοσοκόμα και ο Δρ Favalli 3

PLZ-Vo-086

Volos Zamperin, chirurgo e G.Gazzolino 1 (12/1942) = Βόλος: Ο Zamperin, ένας χειρουργός και ο G.Gazzolinο 1

PLZ-Vo-087

Volos medici e pazienti 3 (1943 c.a) = Βόλος: Ιατροί και ασθενείς 3

PLZ-Vo-088

Volos medici e pazienti 4 estate (1943 c.a) = Βόλος: Ιατροί και ασθενείς 4 (καλοκαίρι)

PLZ-Vo-089

Volos medici, infermieri e pazienti del 21 O.C. (1943 c.a) = Βόλος: Γιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς του 21ου Νοσοκομείου Εκστρατείας του Ιταλικού Στρατού

PLZ-Vo-090

Volos militari del 21 Ospedale da Campo italiano (1943 c.a) = Βόλος: στρατιωτικοί του 21ου Νοσοκομείου Εκστρατείας του Ιταλικού Στρατού

PLZ-Vo-091

Volos ufficiali medici Ospedale Campo 21 (1943 c.a) = Βόλος: επίσημοι γιατροί στο 21ο Νοσοκομείο Εκστρατείας του Ιταλικού Στρατού 

PLZ-Vo-092

Volos ufficiali con Vernero, Zamp, Bottino, Gazzolino (1943) = Βόλος: υπάλληλοι με Vernero, Zamp, Bottino, Gazzolino

PLZ-Vo-093

Volos personale con camice bianco (1944 c.a) = Βόλος: προσωπικό με άσπρες στολές

PLZ-Vo-094

Volos Zamperin sotto ai tedeschi (9/1/1944) = Βόλος:Ο Zamperin σύμφωνα με τους Γερμανούς

PLZ-Vo-095

Volos crocerossine greche (1943 - 1944 c.a) = Βόλος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

PLZ-Vo-096

Volos medici e pazienti tdeschi cartolina (1943 - 1944 c.a) = Βόλος: Γιατροί και ασθενείς σε γερμανικό καρτ-ποστάλ