εν Βόλω, τχ. 12 (2004). Χριστιανικά Μνημεία

Πρωτεύουσες καρτέλες

εν Βόλω, τχ. 12 (2004). Χριστιανικά Μνημεία / Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης .-- Βόλος : Εκδόσεις Βόλος, 2004 

 click here