εν Βόλω, τχ. 24 (2007). Αφιέρωμα: "Ιστορικές βιβλιοθήκες στην ελληνική περιφέρεια: συγκρότηση, συντήρηση, διαχείριση"

Please install Flash to view this page.

Or select a resolution for the non-Flash version:

1280x720 or 1920x1080