Ιστορικές βιβλιοθήκες και νέες τεχνολογίες: Η Βιβλιοθήκη Ν. Ι. Πανταζόπουλου στην ψηφιακή εποχή

Ιστορικές βιβλιοθήκες και νέες τεχνολογίες: Η Βιβλιοθήκη Ν. Ι. Πανταζόπουλου στην ψηφιακή εποχή


Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 19.30 στο κτήριο Σπίρερ (Μικρασιατών 81, 2ος όροφος)

Η εκδήλωση αποτελεί δράση δημοσιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόσβαση σε σπάνιες εκδόσεις (1850-1900) μέσω ψηφιοποίησης και χρήσης διαδικτύου», του Μέτρου 1.3 του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της πληροφορίας»