0067

Εξωτερική άποψη πιθανόν του εργοστασίου Μουρτζούκου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

"Ίδια με 0068"