Εργαλεία Έρευνας για τις Αρχειακές συλλογές

Το Κέντρο Ιστορίας Βόλου διαθέτει σήμερα ένα πλούσιο αρχείο που αποτελείται από το αρχείο του Δήμου Βόλου (1883-1982), 46 ιδιωτικά αρχεία που αφορούν άμεσα ή άμεσα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, αρχεία παλιών βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό υλικό σχεδίων κτηρίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών, διαφανειών και φωτογραφιών.
Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των αρχειακών συλλογών και σύνταξης των ευρετηρίων, το ΔΗ.Κ.Ι. σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) προχώρησε στην ηλεκτρονική δημοσίευση των εργαλείων έρευνας των αρχειακών συλλογών του.
Πιο συγκεκριμένα, μέσω της πρότυπης εφαρμογής διαχείρισης XML εγγράφων "eXaMpLe" που αναπτύσσει το ΕΚΤ, υλοποιήθηκε το πρότυπο Encoded Archival Description (EAD) Version 2002 για την παραγωγή των ηλεκτρονικά δημοσιευμένων εργαλείων έρευνας. Για την περιγραφή των αρχειακών συλλογών και τη δημιουργία των εργαλείων έρευνας ακολουθείται η γενική φιλοσοφία του ISAD (G), όπως αυτό έχει μεταφραστεί από την Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (ΔΙΠΑΠ (Γ)).
Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα αυτοματοποίησης της διαδικασίας παραγωγής ενιαίων ευρετηρίων των εργαλείων έρευνας ανά επιλεγμένο σημείο πρόσβασης, όπως Φυσικά Πρόσωπα, Συλλογικά Όργανα, Θεματικές Επικεφαλίδες και Συλλογικά Όργανα με την ιδιότητα του Παραγωγού.
Η περιγραφή των αρχείων ακολουθεί την πολυ-επίπεδη περιγραφή ξεκινώντας από το γενικό (επίπεδο αρχείου) και φτάνοντας έως το ειδικό (επίπεδο τεκμηρίου).
 
Οι αρχειακές συλλογές του ΔΗΚΙ περιλαμβάνουν:
 
Δημοτικά Αρχεία
Αρχείο Δήμου Βόλου, που περιέχει και τα παρακάτω κωδικοποιημένα εργαλεία έρευνας:
Πρακτικά Δ.Σ. Δήμου Παγασών (Βόλου)
 
 
 
Φωτογραφικό αρχείο του ΔΗ.Κ.Ι., που περιέχει 15.000 περίπου φωτογραφίες.