Ψηφιακές συλλογές

Η ψηφιακή συλλογή του ΔΗΚΙ περιλαμβάνει υλικό από τις συλλογές του και τα οποία για λόγους πρόσβασης, προστασίας και διάδοσης δημιουργεί ψηφιακά αντίγραφα τους.

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης, κατά κύριο λόγο, βασίστηκε στην υλοποίηση δύο χρηματοδοτούμενων δράσεων από εθνικούς  και ευρωπαϊκούς πόρους στο πλαίσιο της Επιχειρησιακού προγράμματος " Κοινωνία της Πληροφορίας".

Έχουν δημιουργηθεί 5 ψηφιακές συλλογές:

Παλαίτυπων βιβλίων (προσκ. 65 & προσκ 172)

Πρακτικά του Δ.Σ. Παγασών (Βόλου)

Χαρτογραφικού υλικού

Αρχιτεκτονικών σχεδίων

Φωτογραφιών

Επίσης το ΔΗΚΙ έχοντας αποκτήσει τεχνογνωσία και εξοπλισμό προχώρησε την ψηφιοποίηση του περιοδικού "εν Βόλω" και των εκδόσεων του