Εκδόσεις

Τις κύριες πτυχές του εκδοτικού ενδιαφέροντος του Κέντρου Ιστορίας αποτελούν τα: πρακτικά των εκδηλώσεων, μελέτες σχετικές με τη φυσιογνωμία της πόλης και της περιοχής, θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, οδηγοί του αρχειακού υλικού. Η ενθάρρυνση μελετών ειδικευμένων ερευνητών, η συνεργασία με το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι εκδόσεις που θα συμβάλλουν στην προβολή της πόλης και στην ανάδειξη της δυναμικής της, αποτελούν επίσης πεδίο εκδοτικής δραστηριότητας του ΔΗ.Κ.Ι.

Από τις αρχές του 2001 στη σχετική δραστηριότητα εντάχθηκε η έκδοση της τριμηνιαίας περιοδικής έκδοσης του Δήμου "εν Βόλω", όπου το περιεχόμενο, η αισθητική και η συλλογική δουλειά δημιούργησαν ένα περιοδικό - σημείο αναφοράς για την πόλη. Το εν Βόλω, αποτέλεσε την αφορμή να ασχοληθεί το ΔΗ.Κ.Ι. με την κυκλοφορία ψηφιακών δίσκων, με παραγωγή τεσσάρων μουσικών CD έως σήμερα.