Επικοινωνία

Πρωτεύουσες καρτέλες

Κεντρική Βιβλιοθήκη Δήμου Βόλου 

Μικρασιατών 81, Κτήριο Σπίρερ, 38 333
τηλ: 24210 39644, 24210 21664
fax: 24210 22927

email : library[@]diki[.]gr

Ηλεκτρονικός κατάλογος βιβλιοθήκης