Ενημέρωση για το ψηφιακό περιεχόμενο με τη χρήση Adobe flash player

Με την λήξη της υποστήριξης του Adobe Flash Player στις 31 Δεκεμβρίου 2020 από 12 Ιανουαρίου 2021, δεν είναι εφικτή η πρόσβαση σε υλικό με τη χρήση Zoomify και Pageflip (ψηφιακά βιβλία)

Έως την ολοκλήρωση της μετάπτωσης σε νέα πλατφόρμα προβολής οι παραπάνω υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες
Ευχαριστούμε για την κατανόηση