0013

Αγροτικό μηχάνημα του εργοστασίου Γκλαβάνη [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Μηχανοκίνητο άροτρο του εργοστασίου Γκλαβάνη - Καζάζη