0311

Οι εγκαταστάσεις του Πρεβαντορίου Χελιδόνια  [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ αρνητικό: 14,6Χ9,7 εκ.

Σχόλια

Το κτίριο που απεικονίζεται είναι το πρεβαντόριο του Καραμάνη. Λειτούργησε ως πρότυπο σχολείο με την ευθύνη της Άννας Καραμάνη με πρόγραμμα που επιμελήθηκε ο Αλ. Δελμούζος.

Προσθήκη νέου σχολίου