4222

Καπνεργάτες στην επεξεργασία καπνού [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ αρνητικό : 6Χ4,5 έως 9 εκ.

Προσθήκη νέου σχολίου