4290

Το καταστατικό του Εργατικού Κέντρου Βόλου [Φωτογραφία] . - - 1 Έγχρ. αρνητικό : 6Χ4,5 έως 9 εκ.