4412

10ον Δημοτικόν Σχολείον, Τάξις ΣΤ. 1936 [Φωτογραφία] . - - 1 Α/Μ φωτογραφία : 9Χ14 εκ.