5439

Εξάρτημα ραδιοφώνου μάρκας "Στεντώρ" που κατασκευαζόταν στο Βόλο από το Γ. Κοντογεωργίου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ αρνητικό σε γυάλινη πλάκα : 10Χ12,5 εως 20Χ25 εκ.