0066

Γενική άποψη εργοστασίου ΑΓΕΤ προς τη θάλασσα [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.