0078

Διαφήμιση του ραδιοφώνου Στεντώρ που κατασκεύαζε το ραδιοηλεκτρικό εργαστηρίο Κοντογεωργίου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.