0086

Διαφημιστική αφίσα του Ματσάγγου με υπογραφή Δημήτρης Μαχαιρίτσας [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.