0093

Εξαρτήματα πηδαλίου Φορτηγού Α/Π "Πόπη" κατασκευής εργοστασίου Σταματόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 10Χ15 εκ.

Διαφημιστική αφίσα

"