ΔΗΚΙ

0004

Φόρτωση οβίδων στο λιμάνι του Βόλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

"Επειδή η φωτογραφία βρισκόταν στο κουτί με τίτλο "Σταματόπουλος" πιθανολογείται πως οι οβίδες ήταν παραγωγής εργοστασίου Σταματόπουλου"

0007

Μηχανικά εξαρτήματα στο εργοστάσιο Σταματόπουλου [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Ίδια με 0089

0024

Διαφημιστική αφίσα των εμπορικών καταστημάτων Ν. και Α. Κουτσίνα [Φωτογραφία] / φωτ. Κώστα Ζημέρη . - - 1 Α/Μ φωτό : 13Χ18 - 15Χ21 εκ.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου