Φωτογραφία

Collezione fotografica del Dr Pierluigi Zamperin = Συλλογή φωτογραφιών του ιατρού Pierluigi Zamperin

Collezione fotografica del Dr Pierluigi Zamperin, Tenente Medico del 21° Ospedale da Campo dell’ Esercito Italiano

La collezione è formata da circa 250 fotografie, stampate su carta fotografica, e qualche raro negativo originale. Le immagini sono state riprese in occasione della compagna di guerra italiana in Albania e Grecia, nel periodo dal mese di Febbraio del 1941 fino al mese di Settembre del 1944.

PLZ-GR-003

Macedonia loc Kazani bombardiere abbattuto 8 (24/06/1941) = Μακεδονία: τοποθεσία Καζάνι βομβαρδιστικό που καταρρίφθηκε 8

PLZ-GR-004

Macedonia loc Kazani bombardiere abbattuto 9 (24/06/1941) = Μακεδονία. Τοποθεσία Καζάνι. Βομβαρδιστικό που καταρρίφθηκε 9

PLZ-GR-005

Macedonia loc Kazani cimitero di aerei distrutti 10 (24/06/1941) = Μακεδονία. Τοποθεσία Καζάνι. Νεκροταφείο κατεστραμμένων αεροσκαφών 10

PLZ-GR-013

Grecia case distrutte da guerra 1 (25/06/1941) = Ελλάδα: Σπίτια που καταστράφηκαν από τον πόλεμο 1 

PLZ-GR-014

Grecia chiesa distrutta da guerra 3 (25/06/1941) = Ελλάδα: Εκκλησία που καταστράφηκε από τον πόλεμο 3

PLZ-GR-015

Grecia chiesa distrutta da guerra 4 (25/06/1941) = Ελλάδα: Εκκλησία που καταστράφηκε από τον πόλεμο 4

PLZ-GR-017

Grecia in viaggio pianure Macedonia 1 (21/06/1941 c.a) = Ελλάδα: Καθ'οδόν για τις πεδιάδες της Μακεδονίας 1

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου